ładowanie
Trwają zapisy na bezpłatne kursy integracyjne dla cudzoziemców w województwie świętokrzyskim

Program INTEURO Integracja to jeden z sześciu kluczowych działań Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO powstałej w ramach projektu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód pn. "Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".

Program INTEURO Integracja to bezpłatne 7-dniowe kursy integracyjne z intensywną nauką języka polskiego, które zostaną zorganizowane w województwie świętokrzyskim w 2021 i 2022 roku.

320 osób - cudzoziemców (obywateli spoza UE) weźmie udział w kursach bogatych w liczne wycieczki po regionie, warsztaty integracyjne oraz spotkania z mieszkańcami świętokrzyskiego. W czasie kursów organizowane będą także lekcje języka polskiego w terenie pod hasłem "POLSKA: Europa w praktyce" prowadzone przez doświadczone edukatorki.

Organizacja kursów ma na celu zwiększenie udziału cudzoziemców w życiu społeczno - kulturalnym regionu świętokrzyskiego (ostateczny kształt działań będzie dostosowywany do warunków związanych z pandemią COVID-19).


TRWAJĄ ZAPISY NA KURSY!

Już dziś zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem cudzoziemców zainteresowanych udzałem w bezpłatnych kursach integracyjnych.

Zapisy prowadzimy pod nr tel. +48 573338377 lub e-mail: info@inteuro.info

Skorzystaj także z FORMULARZA ON-LINE!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni).

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro)

Na Państwa pytania odowiadamy w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.


Orientacyjny program kursu integracyjnego

Czas trwania: 7 dni

Miejsce: Kielce i województwo świętokrzyskie

Zakwaterowanie: zapewnione przez organizatora (hostele lub domy studenta w Kielcach)

Wyżywienie: zapewnione przez organizatora

Ubezpieczenie na czas trwania kursu: zapewnione przez organizatora

Opieka i tłumaczenie (języki: polski, ukraiński, rosyjski, angielski): zapewnione przez organizatora

Pracujemy w grupach 15 - 20 osób.

W programie przewidziano:

 • 30 lekcji języka polskiego (w tym praca w terenie - praktyczny polski
 • doradztwo imigracyjne w Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach
 • konsultacje z prawnikiem i psychologiem
 • warsztaty kulturowe, historyczne i teatralne
 • warsztaty w muzeach i spotkania w organizacjach pozarządowych
 • podróże po regionie świętokrzyskim - zwiedzanie zabytków polskiej kultury i Gór Świętokrzyskich
 • spotkania z lokalną społecznością
 • spotkania w polskich szkołach i na uczelniach
 • udział w okazjonalnych wydarzeniach kulturalnych (np. Święto Kielc itp.)
 • i wiele innych działań.

Ważne:

 • program każdego kursu jest dostosowywany do potrzeb danej grupy oraz aktualnie obowiązujących obostrzeń związanych z Covid-19
 • cudzoziemcy zamieszkujący już w Kielcach, lub województwie świętokrzyskim mogą brać udział w lokalnych kursach integracyjnych (bez zakwaterowania)
 • organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do Kielc i powrotu do domu uczestników kursów.

Projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań"

Radio internetowe