ładowanie
Za nami Targi Pracy i Konferencja na Politechnice Świętokrzyskiej

Zorganizowane 14 kwietnia 2023 r. Targi Pracy wraz z Międzynarodową Konferencją przyciągnęły do auli głównej Politechniki Świętokrzyskiej wielu zainteresowanych. W samej konferencji wzięło udział ponad 130 osób, z czego zdecydowaną większość stanowili cudzoziemcy.

Realizacja inicjatywy była możliwa dzięki współpracy Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach oraz Politechniką Świętokrzyską.

Sam projekt pn. "Świętokrzyskie na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców" sfinansowano zaś ze środków Funduszu Pracy w ramach konkursu „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023" ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Przy stoiskach wystawienniczych gromadziły się głównie obywatelki Ukrainy. Część z nich znalazła tego dnia pracę. Najwięcej propozycji oferowały branże: piekarnicza i krawiecka, choć można też było znaleźć posadę w obrębie rynku usług. Uzupełnienie ofert pracy lokalnych przedsiębiorców stanowiły bezpłatne konsultacje urzędników i pracowników NGO, dostępne przy stanowiskach informacyjno – doradczych. Ten rodzaj wsparcia cieszył się równie dużym zainteresowaniem. Klienci najczęściej dopytywali o kwestie legalizacji pobytu, doradztwa zawodowego oraz o aktualne projekty pomocowe w województwie świętokrzyskim.

Konferencję otworzyli Renata Janik - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Krzysztof Słoń - Senator RP, Artur Maciąg - Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej, Agnieszka Kubicka - Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Magdalena Karwat-Kasińska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, Krzysztof Kalita – Prezes Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód.

Na część konferencyjną złożyły się wystąpienia ekspertów związanych z lokalnym rynkiem pracy. Prelekcje wygłosiły m.in.: pani Agnieszka Kubicka - wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz pani Magdalena Karwat – Kasińska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. 

Nie zabrakło również merytorycznego wsparcia ze strony pracowników: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach (Jacek Skrobot - Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów), Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach (Justyna Czwartosz - Zastępca Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej), Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej (Sławomir Ciaś - Dyrektor COI), Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców w Kielcach (Agnieszka Kowalik - SIEW Kielce). Pracowniczki Stowarzyszenia (Olha Kholodna, Urszula Kaźmierska, Sylwia Bluszcz) zorganizowały dyskusję nt. doświadczeń ukraińskich kobiet na świętokrzyskim rynku pracy (przeanalizowano wyniki badań prowadzonych przez naszą panią psycholog i podzielono się przykładami dobrych praktyk). 
Niniejsza konferencja wraz z targami pracy to część działań wspierających adaptację uchodźców z Ukrainy realizowanych w ramach wymienionego wyżej projektu. 

Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców jest wszak procesem złożonym, który od 2022 roku Stowarzyszenie realizuje wspólnie z WUP i PUP Kielce, zapewniając m. in. kursy języka polskiego, poradnictwo zawodowe, warsztaty integracyjne, konsultacje psychologiczne i prawne.

Info: Sylwia Bluszcz – Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód
Fotografie: Archiwum SIEW oraz WUP Kielce

FOTORELACJA (WUP Kielce)

PROGRAM KONFERENCJI I TARGÓW PRACY

 

 

Radio internetowe